Ы.Алтынсарин атындағы облыстық балалар кітапханасы

                                                      Құжаттарды жинақтау, өңдеу және каталогтарды ұйымдастыру бөлімі

 

 

Құжаттарды жинақтау, өңдеу және каталогтарды ұйымдастыру бөлімінің дамудағы құрамына қорды сақтау секторы кіреді. Бөлімде 5 қызметкер жұмыс істейді.

Кітапхана қорын қалыптастырудағы негізгі істер:

 Жыл сайын қорға 5000 астам кітаптар, мерзімдік басылымдар, компакт-дискілер, аудио-видео кассеталар түседі, олар кітапхананың электрондық каталогына «РАБИС» бағдарламасы бойынша енгізіледі.

     Біздің кітап қорын толықтырудағы серіктестеріміз: «Балауса», «Жалын», «Ару-ана», «Жазушы», «Мектеп», «Шикула-К», «Алматы кітап», «Азиат» баспалары және «Төле-би», «Эврика», «Кітап», «ИП Дутбаева» кітап дүкендері. 

                                                         Отделсбора документов, обработки и формирования каталогов

 

В состав развития отдела сбора документов, обработки и формирования каталогов входит сектор фонда хранения. В отделе работают 5 сотрудников.

Основные мероприятия формирования фонда библиотеки:

• Дополнение фонда (дополнение, сбор);

• Очитска фонда от изношенных и морально устаревших книг;

• Организация Фонда (приемка, учет, техническая обработка документов);

• Управление Фондом (создать постоянный фонд соответсвующий целям и задачам библиотеки);

• Фонд хранения.

 Ежегодно в фонд поступает более 5000 книг, периодических изданий, компакт-дисков, аудио- и видеокассет они вводятся в электронный каталог программы «РАБИС».

     Наши партнеры в дополнении фонда книг: «Балауса», «Жалын», «Ару-ана», «Жазушы», «Мектеп», «Шикула-К», «Алматы кітап», «Азиат» издательства икнижные магазины «Төле-би», «Эврика», «Кітап», «ИП Дутбаева».

Справочник Шымкента,