Ы.Алтынсарин атындағы облыстық балалар кітапханасы

Кітапхана қоры

   Кітапхананың кітап қоры басылымдар мен бірегей кітаптар жинақтарымен толықтырылған. Олар көп нұсқалы анықтамалық басылымдар, энциклопедициялар, сөздіктер, мектеп бағдарламасына көмекші ғылыми-көпшілік әдебиеттер, заманауи көркем әдебиеттер, балаларға арналған детективтер, қиял – ғажайып, шытырман оқиғалар, қызықты ашылмалы ертегілер және т.б.

   Кітапханамыздың  кітап қорының саны - 253962 дана,  оның ішінде қазақ тіліндегісі – 89838 дана. Жыл көлемінде қорға 5 мыңнан аса  сала бойынша жаңа басылымдар мен  кітаптар алынады. Қорда тек қағаздағы құжаттар ғана емес, сонымен қатар электрондық тасушы құжаттар да (видео және аудиокассеталар, CD-ROM, DVD) бар. Жыл көлемінде ТОО «Евразия-Пресс» арқылы балаларға арналған  газет- журналдарға жазыламыз. Кітапханамыздан сирек кездесетін кітаптарды да таба аласыздар.

          Библиотечный фонд

Книжный фонд библиотеки укомплектован сборниками книг и уникальных изданий.

Они многомодификационные справочные издания, энциклопедиции, словари, вспомогательные программы школы, научно-популярная литература, современная художественная литература для детей, детективы, фантастические, приключения, сказки и др.

Количество книжного фонда библиотеки составляет  более 253962 экземпляров, в том числе на казахском языке - 89838 экземпляров. По отраслям в фонд библиотеки в течение года поступает более 5 тыс. новых книг и изданий. В фонде документы не только бумажные, а также  на электронных носителях (видео и аудиокассеты, диски CD-ROM, DVD). В течение года через ТОО «Евразия-Пресс»  записываемся на детские журналы и газеты. Вы можете найти в нашей библиотеке редкие книги.

Справочник Шымкента,